Użytkownik serwisu w celu uzyskania informacji wykonuje następujące kroki:

1 KROK Wybranie typu: Typ użytkownika: Uczeń, Rodzic, Pracodawca, Nauczyciel, Kierownik praktyk, Doradca Zawodowy

2 KROK Dla typu Uczeń z kroku 1 - wybranie swojej płci - wybranie swojego przedziału wiekowego - wybranie powiatu - wpisanie swojego miasta zamieszkania. Dla pozostałych typów z kroku 1 - wybranie powiatu - wpisanie swojego miasta zamieszkania

Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku Użytkownik otrzymuje listę dostępnych zawodów na podstawie wyboru pola “powiat”.

3 KROK Wybranie do 5 zawodów z listy dostępnych pozycji. Lista dostępnych zawodów jest ułożona alfabetycznie i podzielona na części po 20 zawodów. Kolejne strony z zawodami wyświetlane są po naciśnięciu przycisku

Wybranie zawodu polega na odznaczeniu pola przy jego nazwie.

Zawody (max. 5) wybrane przez Użytkownika wyświetlają się w polu Wybrano zawody, na dole listy. Informacje o nich dostępne są po naciśnięciu przycisku

Na ekranie dostępne są dwie zakładki:


Dopasowane szkoły​ - szkoły realizujące program nauki w wybranych zawodach.

Po naciśnięciu przycisku

wyświetlane są następujące informacje:

 1. Nazwa szkoły

 2. Adres szkoły

 3. Strona www

 4. Telefon

 5. Kontakt

 6. Zdjęcie profilowe

 7. Opis szkoły

 8. Lista zawodów realizowanych w szkole

Wybrane Firmy ​- ​widoczne są firmy w których można odbyć praktyki w wybranych zawodach.

Po naciśnięciu przycisku

wyświetlane są następujące informacje:

 1. Nazwa firmy

 2. Adres firmy

 3. Kontakt

 4. Strona www

 5. Telefon

 6. Zdjęcie profilowe

 7. Opis firmy

 8. Lista zawodów w jakich firma realizuje praktyki

 9. Dodatkowe informacje o firmie

© 2018 CWRKDiZ / All Rights Reserved